• Slide1

Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika – to właśnie tym zajmuje się komornik. Bielawa jest miastem, zamieszkałym przez osoby na których ciążą niespłacone długi. Sprawy związane z windykacją należności to skuteczny sposób na odzyskanie niespłaconych zobowiązań i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Dowiedz się, jak pracuje skuteczny komornik – Bielawa miastem pilnych interwencji

Istotną informacją jest, że wnioskując o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej wiedzieć, jak kluczową funkcję odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Z teoretycznego punktu widzenia komornik ściąga wierzytelności na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Warto jednak wiedzieć, że wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie czynności komorniczych, nie musi odbywać się na wyznaczonym terenie. Należy jednak w takim przypadku do wniosku załączyć oświadczenie o wyborze komornika, który będzie prowadzić postępowanie.

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Z punktu widzenia prawa termin "właściwość miejscowa" – wbrew pozorom – nie określa jedynego miejsca, na którym komornik może działać. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których może ona wpłynąć na odmowę przeprowadzenia egzekucji. Przede wszystkim ma to miejsce w sytuacji, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takich okoliczności decyzja o wyborze komornika może nastąpić, jednak wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Komornik może odmówić rozpoczęcia procedury ściągania pieniędzy poza jego właściwością miejscową również w sytuacji, gdy postępowanie okazałaby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Warto wiedzieć, że zgodnie z nowelizacją prawa, komornik może odmówić podjęcia się sprawy również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Bielawa istotnym miastem

Nie zaleca się zwlekania do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajął się komornik. Bielawa jest miastem, w którym corocznie toczone są postępowania egzekucyjne. Jeżeli Twój dłużnik zwleka ze spłatą i nie podejmuje prób kontaktu – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.