• Slide1

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)

 

Licytacje w przygotowaniu

Data licytacjiNumer sprawyNumer księgi wieczystejRodzaj nieruchomościPołożenie nieruchomości (miejscowość)Cena wywoławcza w złObwieszczenie
15/02//2022  KM 100/19  WA1I/00031118/6

 nieruchomość gruntowa 

05-504 Henryków - Urocze 104 053,33 zł  pdfKM_100_19_P_0022_ID426410.PDF
24/02/2022 KM 241/19  WA5M/00404968/7  nieruchomość gruntowa

 05-505 Nowy Prażmów 

536 733,33 zł pdfKM_241_19_P_0022_ID380947.PDF

 

           

 

Licytacje komornicze nieruchomości

Aukcje komornicze umożliwiają także wylicytowanie nieruchomości, zajętych dłużnikom przez komorników. Piotr Gładzik prowadzi licytacje pod nadzorem sędziego z Sądu Rejonowego w Piasecznie, zgodnego z miejscem położenia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.

Wszystkie aukcje komornicze na stronie http://www.komornikgladzik.pl/licytacje/nieruchomosci obejmują nieruchomości, znajdujące się na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie. Organ egzekucyjny zajmuje nieruchomości lokalowe, nieruchomości oraz spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, po czym sporządza ich opis i oszacowanie oraz dokonuje obwieszczenia. Wartość nieruchomości, czyli sumę oszacowaną określa biegły sądowy. Licytacje komornicze mieszkań w Piasecznie mają charakter publiczny. Komornik ma obowiązek opublikowania obwieszczenia dwa tygodnie przed przetargiem w publicznym budynku sądowym, lokalu gminy oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Ponadto, licytacje nieruchomości, prowadzonych przez Piotra Gładzika znajdują się poniżej.

Cena wywołana i oszacowana

Cena oszacowana to inaczej wartość mieszkania, zajętego w postępowaniu egzekucyjnym. W licytacjach nieruchomości określana jest zawsze przez biegłego sądowego. Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania Komornik na wniosek wierzyciela egzekwującego występuje do Sądu Rejonowego w Piasecznie celem wyznaczenia terminu licytacji. W pierwszym z nich, cena wywołana sprzedaży wynosi nie mniej niż ¾ ceny oszacowania. W przypadku kiedy nie znajduje się kupiec, na wniosek wierzyciela, ogłasza się drugą datę aukcji nieruchomości. Podczas niej, wartość wywołana spada aż do 2/3 oszacowanej wartości mieszkania. Licytacja komornicza pozwala na okazjonalny zakup domów, działek czy gruntów.

Rękojmia

Rękojmia to najważniejszy warunek do spełnienia, by móc wziąć udział w licytacji komorniczej. Tak jak w przypadku licytacji ruchomości, wynosi dziesięć procent sumy oszacowania. Należy ją złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku późniejszej wpłaty, dana osoba nie może uczestniczyć w aukcji. Jeśli wygra licytację nieruchomości, kwota wadium naliczana jest jako poczet ceny sprzedaży. W przypadku przegranej, rękojmia jest zwracana. Nieruchomość należy do licytanta, oferującego najwyższą cenę, którą potwierdził sąd.

W przypadku chęci wzięcia udziału w licytacjach komorniczych nieruchomości Piotra Gładzika na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie, możliwe jest uiszczenie rękojmi na konto bankowe kancelarii:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)