• Slide1

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)

 

Licytacje w przygotowaniu

 

Data licytacjiNumer sprawyNumer księgi wieczystejRodzaj nieruchomościPołożenie nieruchomości (miejscowość)Cena wywoławcza w złObwieszczenie
20/06/2024  KM 58/19  

 

 

   LICYTACJA ODWOŁANA 
20/06/2024  KM 58/19    

 

   LICYTACJA ODWOŁANA 

24/06/2024

 KM 251/22  WA1I/00032761/5  nieruchomość niezabudowana  działka nr11/5 05-500 Grochowa  63 750,00 zł  KM_251_22_P_0022_ID980708.pdf

24/06/2024

 KM 251/22  WA1I/00031937/3  nieruchomość niezabudowana 

działka nr13/3 05-500 Grochowa

 66 000,00 zł  KM_251_22_P_0022_ID982753.pdf

 -

           

 

Licytacje komornicze nieruchomości

Aukcje komornicze umożliwiają także wylicytowanie nieruchomości, zajętych dłużnikom przez komorników. Piotr Gładzik prowadzi licytacje pod nadzorem sędziego z Sądu Rejonowego w Piasecznie, zgodnego z miejscem położenia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.

Wszystkie aukcje komornicze na stronie http://www.komornikgladzik.pl/licytacje/nieruchomosci obejmują nieruchomości, znajdujące się na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie. Organ egzekucyjny zajmuje nieruchomości lokalowe, nieruchomości oraz spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, po czym sporządza ich opis i oszacowanie oraz dokonuje obwieszczenia. Wartość nieruchomości, czyli sumę oszacowaną określa biegły sądowy. Licytacje komornicze mieszkań w Piasecznie mają charakter publiczny. Komornik ma obowiązek opublikowania obwieszczenia dwa tygodnie przed przetargiem w publicznym budynku sądowym, lokalu gminy oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Ponadto, licytacje nieruchomości, prowadzonych przez Piotra Gładzika znajdują się poniżej.

Cena wywołana i oszacowana

Cena oszacowana to inaczej wartość mieszkania, zajętego w postępowaniu egzekucyjnym. W licytacjach nieruchomości określana jest zawsze przez biegłego sądowego. Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania Komornik na wniosek wierzyciela egzekwującego występuje do Sądu Rejonowego w Piasecznie celem wyznaczenia terminu licytacji. W pierwszym z nich, cena wywołana sprzedaży wynosi nie mniej niż ¾ ceny oszacowania. W przypadku kiedy nie znajduje się kupiec, na wniosek wierzyciela, ogłasza się drugą datę aukcji nieruchomości. Podczas niej, wartość wywołana spada aż do 2/3 oszacowanej wartości mieszkania. Licytacja komornicza pozwala na okazjonalny zakup domów, działek czy gruntów.

Rękojmia

Rękojmia to najważniejszy warunek do spełnienia, by móc wziąć udział w licytacji komorniczej. Tak jak w przypadku licytacji ruchomości, wynosi dziesięć procent sumy oszacowania. Należy ją złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku późniejszej wpłaty, dana osoba nie może uczestniczyć w aukcji. Jeśli wygra licytację nieruchomości, kwota wadium naliczana jest jako poczet ceny sprzedaży. W przypadku przegranej, rękojmia jest zwracana. Nieruchomość należy do licytanta, oferującego najwyższą cenę, którą potwierdził sąd.

W przypadku chęci wzięcia udziału w licytacjach komorniczych nieruchomości Piotra Gładzika na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie, możliwe jest uiszczenie rękojmi na konto bankowe kancelarii:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)