• Slide1

Ponad 5 milionów postępowań egzekucyjny rokrocznie prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Góra Kalwaria i część jego mieszkańców również to dotyczy. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Ty również, a wygrałeś sprawę w sądzie i dysponujesz prawomocnym wyrokiem – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak należności ściąga komornik. Góra Kalwaria w obszarze naszej działalności

Zlecając windykację podstawową kwestią jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Góra Kalwaria jest miejscowością, usytuowaną na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe wynikają z przepisów prawa i zdefiniowano je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Znajomość tych przepisów jest fundamentalna w momencie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

W jakich okolicznościach można wybrać dowolnego komornika?

W zasadzie każdy, kto wnioskował o wszczęcie egzekucji może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takich okolicznościach wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak okoliczności, w których nie istnieje możliwość wyboru komornika. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone w celu egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się ta nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Góra Kalwaria w centrum zainteresowania

Fundamentalną rzeczą pozostaje, w jakich okolicznościach potrzebny jest komornik. Góra Kalwaria jest miejscowością szczególną dla nas, zatem jeśli dłużnik tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Prowadzenie spraw z wyboru (poza rewirem) poza miejscowością Góra Kalwaria

Artykuł 10 ustęp 1 i 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych określa, że wierzyciel może dokonać wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, poza takimi sprawami jak:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, który dokonuje wyboru komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa również pismo, w którym oświadcza, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Przykład wyboru komornika

Przypuśćmy, że sąd zasądził na rzecz wierzyciela Jana Nowaka spłatę od dłużnika Piotra Kowalskiego kwoty dziesięciu tysięcy złotych z tytułu zaległego wynagrodzenia. Wierzyciel w związku z tą sytuacją złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, który zamieszkuje w Warszawie, do komornika sądowego w Górze Kalwarii. Egzekucja, zgodnie z wnioskiem wierzyciela Jana Nowaka ma dotyczyć zajęcia od dłużnika: jego wynagrodzenia, ruchomości w Górze Kalwarii, a także nieruchomości znajdującej się w Warszawie.
Zgodnie z prawem, gdy komornik wybierany jest do wszczęcia egzekucji poza swoim rewirem, może odmówić przyjęcia wniosku, jeśli w zakresie prowadzonych przez siebie egzekucji ma zaległości przekraczające szczęść miesięcy. Komornik sądowy w Górze Kalwarii, ponieważ nie ma zaległości w egzekucji przekraczających sześć miesięcy, zobowiązany jest do przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego od wierzyciela Jana Nowaka.
Komornik dokonuje egzekucji z wynagrodzenia oraz ruchomości dłużnika Piotra Kowalskiego. Mimo wszystko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odmawia jednak wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika, ponieważ właściwym do prowadzenia tejże sprawy będzie komornik sądowy z Warszawy, czyli z miejscowości, w której znajduje się dana nieruchomość.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.