• Slide1

Więcej, niż 5 milionów egzekucji w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Prażmów nie odstaje od innych miast pod tym względem. Tutaj także mieszkają osoby, mające problemy ze spłatą swoich wierzytelności. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problem, a jednocześnie dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Zobacz, jak postępuje komornik. Prażmów w obszarze naszej właściwości miejscowej

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji fundamentalną kwestią jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Prażmów jest miejscowością, leżącą w obszarze naszej działalności. Teren, dla którego dany komornik jest właściwy i zdefiniowano je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto wiedzieć, że wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze można wybrać dowolnego komornika?

Co do zasady wierzyciel może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takich okolicznościach musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie można wybrać komornika. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Prażmów w centrum zainteresowania

Zasadniczą rzeczą pozostaje, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Prażmów znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem jeśli dłużnik stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Przykład wyboru komornika

Aby zrozumieć, na jakich zasadach działa komornik sądowy, rozważmy pewną sytuację. Pani Anna K. pochodzi właśnie z miejscowości Prażmów. Znalazła pracę poza miejscem swojego zameldowania, w Warszawie. Niestety, przez pewien czas nie otrzymywała od pracodawcy zapłaty za swoją pracę. Nie mogąc samej wyegzekwować należności od pracodawcy, skierowała sprawę do sądu.

Sąd zasądził na jej rzecz spłatę długu w wysokości ośmiu tysięcy złotych od pracodawcy – dłużnika Jana W. Zgodnie z wnioskiem wierzyciela należność będzie pobierana z wynagrodzenia dłużnika. Pani Anna K. złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego z Prażmowa, ponieważ teraz przebywa w tej miejscowości. Zgodnie z przepisami prawa może również takiego wyboru dokonać. Komornik przyjmuje wniosek pani Anny K. i wszczyna postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Gdyby jednak przed zakończeniem egzekucji wynagrodzenie pana Jana W. zajął także w innej sprawie komornik (komornik właściwy miejscowo dla dłużnika, którym jest niewypłacalny pracodawca), to wówczas tylko ten komornik – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – byłby właściwym i upoważnionym do prowadzenia dalszej egzekucji z wynagrodzenia dłużnika.

Komornik Góra Kalwaria

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.