• Slide1

Ponad 5 milionów egzekucji w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Lesznowola jest miejscowością, która nie odstaje pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Ty również masz problemy z odzyskaniem swoich należności? Jeżeli tylko dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Zobacz, jak postępuje komornik. Lesznowola w obszarze naszej właściwości miejscowej

Zlecając windykację zasadniczą rzeczą pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Lesznowola jest miejscowością, która została zlokalizowana na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe , zaś kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Świadomość tych regulacji jest kluczowa w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

W zasadzie każdy, kto wnioskował o wszczęcie egzekucji ma prawo do wskazania, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takich okolicznościach jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Warto wiedzieć jednak, że przepisy sprawy wskazują na okoliczności, w których komornik może odmówić podjęcia się sprawy. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Lesznowola w centrum zainteresowania

Najważniejszą rzeczą jest, w jakich okolicznościach potrzebny jest komornik. Lesznowola jest miejscowością szczególną dla nas, zatem jeżeli Twój dłużnik przebywa tutaj – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Przykład wyboru komornika

Rozważmy hipotetyczną sytuację wyboru komornika. Jan N. wygrał sprawę w sądzie. Sąd zasądził na jego rzecz spłatę długu w wysokości dwudziestu tysięcy złotych od dłużnika Krzysztofa W. Zgodnie z wnioskiem wierzyciela pana Jana N., egzekucja komornicza będzie dotyczyła zajęcia nieruchomości dłużnika Krzysztof W., znajdującej się w Łodzi. Wierzyciel w tej sprawie zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego w Lesznowoli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – artykułem 10 ustępem 1 i 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych – wierzyciel może dokonać wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, poza takimi sprawami jak między innymi egzekucja z nieruchomości. W tej sytuacji komornik w Lesznowoli, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przyjmuje wniosku wierzyciela pana Jana N. Ten może natomiast w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego zwrócić się do komornika, którego rewir działania obejmuje Łódź, czyli miasto, w którym znajduje się nieruchomość dłużnika Krzysztofa W.

Komornik Konstancin-Jeziorna       Komornik Góra Kalwaria

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.