• Slide1

 

Data licytacjiNumer sprawyNumer identyfikacyjne ruchomościRodzaj ruchomościPołożenie ruchomości (miejscowość)Cena wywoławcza w złObwieszczenie
       

 

   
       

 

     

 -

           

 

Jednym ze sposobów odzyskania pieniężnych zobowiązań Dłużnika są licytacje komornicze. To prawny sposób spieniężania przedmiotów, które zostały zajęte w procesie egzekucyjnym. W ich skład wchodzą zarówno licytacje ruchomości, jak i nieruchomości. Licytacje na bieżąco będą umieszczane publicznie na stronie internetowej http://www.komornikgladzik.pl/licytacje przez Piotra Gładzika – komornika przy sądzie rejonowym, prowadzącego egzekucję

Dzięki temu, klient zyskuje szerokie możliwości wyszukiwania korzystnych ofert online na terenie apelacji warszawskiej. Ponadto, komornik tuż po dokonaniu obwieszczenia o licytacji, jest zobowiązany poinformować o tym w budynku sądowym oraz w lokalu organu gminy, zgodnym z położeniem nieruchomości.

Przebieg licytacji

Licytacje komornicze ze strony internetowej kancelarii Piotra Gładzika wyznaczane są w Kancelarii Komornika bądź w miejscu zajęcia ruchomości będącej pod dozorem dłużnika. W przypadku licytacji nieruchomości, te odbywają się w Sądzie. Komornik dokonuje zajęcia ruchomości bądź nieruchomości, a nastepnie w wyniku braku spłaty zobowiązania na wniosek wierzyciela egzekwującego wyznacza termin licytacji publicznej.

Komornik dokonuje obwieszczenia o licytacji, co jest czynnością zapowiadającą przetarg. Minimum dwa tygodnie przed jej terminem, ma obowiązek ogłoszenia aukcji w budynku sądu i urzędzie gminy.

Jak odbywa się licytacja komornicza? Przebiega identycznie jak klasyczna i uniwersalna aukcja jakiegokolwiek przedmiotu. Jej przewodniczącym jest komornik, który prowadził daną egzekucję. Ustala on konkretną cenę wywoławczą, po czym chętni proponują wyższe kwoty. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Przedmiot ruchomości, bądź nieruchomości trafia w ręce osoby, która zaoferowała największą kwotę.

Aukcje ruchomości i nieruchomości

Licytacje komornicze umożliwiają zakup ruchomości, głównie takich, jak: samochody, motocykle, sprzęt komputerowy, meble czy sprzęty RTV AGD. Aukcje nieruchomości to szansa na okazyjne nabycie domu, działki, gruntu czy mieszkania. Rękojmi nie składa się wtedy, kiedy suma oszacowana, dokonana przez komornika sądowego lub biegłego jest mniejsza niż pięć tysięcy złotych. Osobom, którym nie udało się nic wylicytować w aukcji ruchomości, jedna dziesiąta sumy wyceny jest zwracana. W przypadku licytacji nieruchomości, wycenę ustala biegły sądowy. Przy pierwszej aukcji, cena wywołania wynosi 75% sumy oszacowanej, a przy drugiej 2/3. Przed przystąpieniem do licytacji ruchomości, czy nieruchomości można dowiedzieć się więcej szczegółowych informacji u komornika, prowadzącego egzekucję. Kancelaria komornicza Piotra Gładzika znajduje się na ulicy Kościuszki 27.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.