• Slide1

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)

 

Licytacje w przygotowaniu

Data licytacjiNumer sprawyNumer identyfikacyjne ruchomościRodzaj ruchomościPołożenie ruchomości (miejscowość)Cena wywoławcza w złObwieszczenie
       

 

    
       

 

     

 

           

 

Licytacje komornicze ruchomości

Licytacje komornicze obejmują zarówno przedmioty ruchomości, jak i nieruchomości. Samochody to najczęściej zajmowane w procesie egzekucji ruchomości, sprzedawane przez komornika w ramach aukcji. Odbywa się to na drodze licytacji publicznej, dlatego organ egzekucyjny ma obowiązek podać informację o wystawianym przedmiocie. Obwieszczenie powinno posiadać: termin licytacji, miejsce, jej warunki, opis rzeczy podlegających sprzedaży, sumę oszacowania i wywołania, miejsce i czas w których można oglądać ruchomości oraz wzmiankę informującą, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji. Można brać udział w aukcji za pośrednictwem pełnomocnika, co musi być wcześniej potwierdzone pełnomocnictwem notarialnym. Wystarczy stawienie się jednego licytanta, aby przetarg mógł się odbyć. Licytacje komornicze pozwalają na okazjonalne kupno samochodów, ponieważ ich cena wywołania zawsze będzie niższa, niż ich kwota przed procesem egzekucji.

Cena wywołana i oszacowana

Komornik sądowy ustala wartość samochodu, po czym określa sumę oszacowaną. Następnie, obliczana jest cena wywołania, czyli najniższa kwota od której zaczyna się aukcja. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi tylko 75% sumy oszacowanej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dochodzi do skutku, jest szansa na ustalenie drugiego terminu, który jest możliwy w przypadku, gdy wierzyciel złoży wniosek. Podczas kolejnej licytacji, cena wywołania jest jeszcze niższa, bowiem wynosi tylko 50% sumy oszacowanej. Przepisy wyraźnie zakazują w tym przypadku jakiegokolwiek targowania się. Należy jednak liczyć się z tym, że drugi termin licytacji ruchomości m.in. samochodu może nie dojść wcale do skutku.

Rękojmia

Jednym z najważniejszych warunków przystąpienia do licytacji jest uiszczenie rękojmi, inaczej zwanej także wadium. Nie zawsze jest ona wymagana. Rękojmi nie składa się w przypadku, kiedy wartość ruchomości wynosi mniej niż pięć tysięcy złotych. Przy wyższych kwotach, przystępujący do licytacji ma obowiązek złożenia komornikowi wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowanej danego przedmiotu ruchomości. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Jest to równoznaczne z dopuszczeniem do udziału w przetargu.

W kwestii licytacji komorniczych Piotra Gładzika m.in. na terenie miasta Piaseczno, rękojmię można wpłacać na konto bankowe kancelarii:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)