• Slide1

Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego, która ma następujące obowiązki:

  • spełnić świadczenia określone w tytule wykonawczym,
  • znosić egzekucję sądową,
  • udzielić Komornikowi wszelkich wyjaśnień i stawić się na jego wezwanie,
  • informować Komornika o zmianie miejsca pobytu.

Dłużnik ma następujące prawa:

  • składać wnioski w sprawie,
  • składać skargi na czynności komornika,
  • uzyskiwać informacje o stanie postępowania w ramach jego jawności,
  • osobistego kontaktu z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie w sprawie.

Z uwagi na ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo podstawowe (ogólne). Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt komorniczych oraz dane dłużnika. Jednocześnie Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dłużnik ma możliwość dokonania wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach pracy Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

NALEŻY PAMIĘTAĆ:

w treści przelewu należy wpisać sygnaturę akt komorniczych z odpowiednim oznaczeniem: GKM, KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika.

 

Komornik Sądowy Piaseczno

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.