• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów egzekucji rocznie prowadzą osoby powołane na stanowisko Komornika Sadowego . Konstancin-Jeziorna jest miastem, w którym również mieszkają dłużnicy i wierzyciele, zatem nie odstaje od innych miejscowości pod tym względem. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problemy finansowe, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak jak może Ci pomóc komornik. Konstancin-Jeziorna w obszarze naszej działalności

Składając wniosek o egzekucję podstawową kwestią pozostaje właściwość miejscowa komornika. Konstancin-Jeziorna to rozwijająca się miejscowość, która leży na obszarze naszej działalności. Kwestie właściwości miejscowej są usankcjonowane prawnie i określane są na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy o Komornikach Sądowych. Świadomość tych regulacji jest kluczowa podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez daną osobę w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem. Trzeba wiedzieć, że komornik jest upoważniony m.in. do sporządzania spisów inwentarza, wykonywania wyroków sądowych wydanych w postępowaniach o roszczenia pienieżne oraz niepienieżne, a także realizacji postanowień o zabezpieczeniu . Wszystkie zadania wypełnia on osobiście, przy niektórych z nich korzystając z pomocy asesorów komorniczych oraz aplikantów komorniczych.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

Można dokonać wyboru Komornika Sądowego na terenie apelacji na której znajduje się kancelaria komornicza. Dotyczy to przede wszystkim spraw, w których wydano prawomocne orzeczenia odnoszące się do roszczeń pieniężnych i niepieniężnych podlegających wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. W przypadku dokonania wyboru wystarczy, że załączy się do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystano z prawa do wyboru komornika. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku Komornika działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Warto wiedzieć jednak, że przepisy sprawy wskazują na okoliczności, w których urzędnik nie może zostać wybrany. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Konstancin-Jeziorna w centrum zainteresowania

Fundamentalną rzeczą jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Konstancin-Jeziorna leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeśli osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium apelacji warszawskiej.

Komornik Konstancin-Jeziorna

Jesteś mieszkańcem miejscowości Konstancin-Jeziorna i zastanawiasz się nad skierowaniem sprawy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika z tejże miejscowości? Możesz dokonać takiego wyboru. Tak jak wyjaśniono powyżej, wierzyciel ma prawo do wybrania urzędnika sądowego z dowolnego rewiru poza sprawami:

  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jak skorzystać z pomocy komornika w Konstancinie-Jeziornej?

Procedura odzyskiwania długu przez komornika z Konstancina-Jeziorny rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o wszczecie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego

Wybór komornika – przykład

Przepisy polskiego prawa często ze względu na wymóg precyzji przedstawiane są w sposób niejasny dla przeciętnego obywatela. Dlatego najłatwiej przedstawić kwestię dokonania wyboru komornika sądowego na przykładzie. Dzięki temu dowiesz się, kiedy możesz dokonać wyboru komornika z dowolnego rewiru, a w jakich przypadkach będzie to niemożliwe.

Pan Jan K., nie mogąc wyegzekwować spłaty długu od pana Piotra Z., skierował sprawę do sądu i ją wygrał. Uzyskal tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności Z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zwrócił się do komornika Konstancin-Jeziorna. Komornik sądowy zapoznał się z wnioskiem i stwierdził, że może wszcząć postępowanie egzekucyjne ze wszystkich skałdników majątku dłużnika z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości Nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika, ponieważ ta znajduje się w Szczecinie, który nie jest rewirem działania komornika sądowego Konstancin-Jeziorna. W związku z powyższym wierzyciel może wystąpić o II tytuł wykonawczy z ograniczeniem do wszczęcia egzekucji z konkretnej nieruchomości

Ponadto wierzyciel powinien również wiedzieć, że w razie sytuacji, w której przed zakończeniem egzekucji komorniczej z wynagrodzenia dłużnika zajął je w innej sprawie komornik np. z Dworu Mazowieckiego, tylko ten komornik będzie właściwym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia pana Piotra Z.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.