• Slide1

Egzekwowanie niespłacanych wierzytelności – to właśnie takie działania podejmuje komornik. Bobrowiec jest miejscowością, w której również mieszkają osoby nie spłacające swoich długów na bieżąco. Odwołanie się do czynności znajdujących się w kompetencjach komornika to rozwiązanie, pozwalające na odzyskanie niespłaconych zobowiązań i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Przekonaj się, jak należności ściąga skuteczny komornik – Bobrowiec miejscem pilnych interwencji

Warto wiedzieć, że wnioskując o podjęcie działań mających na celu ściągnięcie wierzytelności kluczowe znaczenie ma tzw. "właściwość miejscowa". Teoretycznie komornik prowadzi postępowania na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy jednak umożliwiają, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy ściąganie należności, nie musiał być ograniczony terytorialnie. Należy jednak w takim przypadku do wniosku załączyć oświadczenie o dokonaniu wyboru komornika, któremu powierzono sprawę.

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie ogranicza terenu działalności komornika. W niektórych przypadkach może ona wpłynąć jednak na odmowę podjęcia się sprawy. Przede wszystkim może to nastąpić w przypadku, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim momencie decyzja o wyborze komornika może nastąpić, jednak wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Komornik może odmówić wszczęcia postępowania poza jego właściwością miejscową również w sytuacji, gdy postępowanie okazałoby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikającymi z windykacji.

Limit spraw

Zgodnie z nowelizacją przepisów, komornik może odmówić rozpoczęcia czynności również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Bobrowiec istotną miejscowością

Warto wiedzieć, że nie należy czekać do ostatniej chwili, zanim sprawą zajmie się komornik. Bobrowiec jest miastem, w którym corocznie toczone są postępowania egzekucyjne. Jeżeli Twój dłużnik zwleka ze spłatą i nie podejmuje prób kontaktu – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.