• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw rokrocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Chojnów jest miejscowością, która nie odstaje pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Jeżeli masz problem z odzyskaniem swoich należności, a jesteś w posiadaniu orzeczenia sądu nakazującego spłatę – nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak pracuje komornik. Chojnów w obszarze naszej działalności

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji podstawową rzeczą jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Właściwości miejscowe oraz inne regulacje prawne dotyczące czynności komorniczych określono je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

W jakich okolicznościach można wybrać dowolnego komornika?

W zasadzie wierzyciel zawsze ma prawo wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli samodzielnie wybierze komornika, to wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W określonych okolicznościach jednak nie można dokonać wyboru. Komornik może odmówić wszczęcia postępowania także wówczas, gdy dotyczy ono egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Chojnów w centrum zainteresowania

Ważną kwestią jest wiedzieć, w którym momencie wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Chojnów leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.