• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów postępowań egzekucyjny w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Chylice nie odstaje od innych miast pod tym względem. Również w tym mieście znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problem, a jednocześnie dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – zgłoś się do nas. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak postępuje komornik. Chylice w obszarze właściwości

Zlecając windykację zasadniczą rzeczą pozostaje lokalizacja oraz fakt czy znajduje się ona we właściwości miejscowej docelowego komornika. Chylice to rozwijająca się miejscowość, znajdującą się na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe wynikają z przepisów prawa i określono je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Świadomość tych regulacji jest kluczowa podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze można wybrać dowolnego komornika?

W zasadzie zawsze wierzyciel ma prawo do wskazania, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli taki wybór nastąpi, to musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim ustawowo wyznaczonym rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W określonych okolicznościach jednak komornik nie może zostać wybrany. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Chylice w centrum zainteresowania

Fundamentalną kwestią jest, kiedy sprawą powinien zająć się już komornik. Chylice leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeśli dłużnik stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.