• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw każdego roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Coniew jest miastem, którego problem ten również dotyczy. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. długów z odzyskaniem swoich należności, a posiadasz prawomocną decyzją sądu, który nakazał spłatę długu – nie czekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Zobacz, jak jak może Ci pomóc komornik. Coniew w obszarze naszej właściwości miejscowej

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji podstawową aspektem pozostaje lokalizacja oraz fakt czy znajduje się ona we właściwości miejscowej docelowego komornika. Coniew to rozwijająca się miejscowość, znajdującą się na terenie naszej działalności. Teren, dla którego dany komornik jest właściwy i określono je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Znajomość tych przepisów jest fundamenalna w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

W zasadzie każdy wierzyciel ma prawo do wskazania, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli taki wybór nastąpi, to jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których nie można wybrać komornika. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Coniew w centrum zainteresowania

Fundamentalną rzeczą jest, w jakich okolicznościach potrzebny jest komornik. Coniew leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.