• Slide1

Odzyskiwanie pieniędzy wierzyciela od dłużnika – to właśnie takie działania podejmuje komornik. Czarnów jest miejscowością zamieszkałą przez osoby, które nie spłacają swoich długów na bieżąco. Sprawy związane z windykacją należności są sposobem na odzyskanie własnych pieniędzy i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Zobacz, jak postępuje legalny komornik – Czarnów miejscem pilnych interwencji

Istotną kwestią jest, by w trakcie wnioskowania o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej mieć świadomość, jak kluczową rolę odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Z teoretycznego punktu widzenia komornik odzyskuje należności na wyznaczonym obszarze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy jednak umożliwiają, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy windykację, nie musiał odbywać się na precyzyjnie określonym terenie. Należy jednak w takim przypadku do wniosku załączyć oświadczenie o podjętej decyzji wyboru komornika, który będzie działać w imieniu dłużnika.

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie wyznacza jedynego obszaru działalności komornika. Istnieją okoliczności, w których może ona wpłynąć na decyzję o odmowie podjęcia się sprawy. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy egzekucji z nieruchomości

Komornik może odmówić podjęcia się sprawy egzekucji poza jego właściwością miejscową również w sytuacji, gdy egzekucja okazałaby się zbyt kosztowna. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Zgodnie z nowelizacją przepisów, komornik może odmówić podjęcia się sprawy również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Czarnów istotnym miejscem

Nie zaleca się zwlekania do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajął się komornik. Czarnów jest miejscowością, w której corocznie toczone są postępowania egzekucyjne. Jeżeli posiadasz wyrok sądowy z nakazem zapłaty, a mimo to Twój dłużnik w dalszym ciągu Cię unika – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.