• Slide1

Znacznie ponad 5 milionów egzekucji rokrocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Czersk nie odstaje od innych miast pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problem, a wygrałeś sprawę w sądzie i dysponujesz prawomocnym wyrokiem – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Przekonaj się, jak postępuje komornik. Czersk w obszarze naszej działalności

Składając wniosek o windykację kluczową elementem jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Czersk to rozwijająca się miejscowość, która została zlokalizowana na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe wynikają z przepisów prawa i określane są na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa podczas składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

W zasadzie zawsze wierzyciel ma prawo wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli wierzyciel sam wybierze komornika, to wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie można wybrać komornika. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Czersk w centrum zainteresowania

Istotną kwestią jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Czersk leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeśli dłużnik przebywa tutaj – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.