• Slide1

Więcej, niż 5 milionów postępowań egzekucyjny rokrocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Głosków i części jego mieszkańców również problem ten dotyczy. Również w tym mieście znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problem, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – zacznij działać. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Zobacz, jak należności ściąga komornik. Głosków to nasza właściwość miejscowa

Składając wniosek o windykację kluczową kwestią jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Głosków jest miejscowością, zlokalizowaną na obszarze naszej działalności. Te właściwości i zdefiniowano je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Znajomość tych przepisów jest fundamentalna podczas składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

Każdy, kto wnioskował o rozpoczęcie egzekucji, ma prawo podjąć decyzję, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takim przypadku musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak okoliczności, w których komornik nie może zostać wybrany. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Głosków w centrum zainteresowania

Fundamentalną kwestią jest, kiedy potrzebny jest komornik. Głosków jest miejscowością szczególną dla nas, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.