• Slide1

Postępowanie egzekucyjne, mające na celu odzyskanie pieniędzy od dłużnika – to właśnie tym zajmuje się komornik. Gołków jest miejscowością zamieszkałą przez osoby mające problem z wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Postępowanie egzekucyjne jest sposobem na odzyskanie niespłaconych zobowiązań i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Sprawdź, jak pracuje skuteczny komornik – Gołków miejscowością pilnych interwencji

Istotną kwestią jest, by w trakcie wnioskowania o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej brać pod uwagę fundamentalne znaczenie tzw. "właściwości miejscowej". Teoretycznie komornik działa na wyznaczonym obszarze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. W praktyce jednak wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie działań mających na celu odzyskanie należności, nie musi być ograniczony terytorialnie. W takich okolicznościach jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru.

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie określa jedynego miejsca, na którym komornik może działać,. W określonych sytuacjach może ona wpłynąć na odmowę podjęcia sprawy. Przede wszystkim ma to miejsce w momencie, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takich okoliczności wybór komornika może się odbyć, ale wyłącznie wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Komornik może odmówić rozpoczęcia procedury ściągania zobowiązań poza jego rewirem również w sytuacji, gdy egzekucja okazałaby się zbyt kosztowna. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Należy wiedzieć, że aktualny stan prawny stanowi, że komornik może odmówić podjęcia się sprawy również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Gołków istotną miejscowością

Nie warto czekać do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajął się komornik. Gołków leży na obszarze naszej działalności. Jeżeli Twój dłużnik zwleka ze spłatą i nie podejmuje prób kontaktu – to czas, by skorzystać z naszych usług.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.