• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw co roku prowadzą osoby które pracują jako komornik. Julianów nie odstaje od innych miast pod tym względem. Tutaj także mieszkają osoby, mające problemy ze spłatą swoich wierzytelności. Ty również, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie czekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak jak może Ci pomóc komornik. Julianów to miasto leżące w obszarze naszej właściwości

Wnioskując o rozpoczęcie windykacji podstawową rzeczą jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Julianów jest miejscowością, usytuowaną na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe , zaś kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

W zasadzie każdy, kto wnioskował o wszczęcie egzekucji ma prawo wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takich okolicznościach jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Warto wiedzieć jednak, że przepisy sprawy wskazują na okoliczności, w których nie istnieje możliwość wyboru komornika. Komornik może odmówić wszczęcia postępowania, gdy ta dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Julianów w centrum zainteresowania

Zasadniczą rzeczą pozostaje, kiedy sprawą powinien zająć się już komornik. Julianów leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeśli dłużnik tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.