• Slide1

Znacznie ponad 5 milionów postępowań egzekucyjny rocznie prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Kamionka nie odstaje od innych miast pod tym względem. Również w tym mieście znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problem, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – zgłoś się do nas. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Przekonaj się, jak działa komornik. Kamionka to miejscowość, w której działamy

Zlecając windykację podstawową elementem pozostaje lokalizacja oraz fakt czy znajduje się ona we właściwości miejscowej docelowego komornika. Kamionka to rozwijająca się miejscowość, która została usytuowana w obszarze naszej działalności. Właściwości miejscowe zostały usankcjonowane prawnie, zaś kwestie te szczegółowo uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

W jakich okolicznościach można wybrać dowolnego komornika?

Poza paroma wyjątkami, to każdy wierzyciel może zdecydować, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli taki wybór nastąpi, to jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których komornik może odmówić podjęcia się sprawy. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Kamionka w centrum zainteresowania

Kluczową rzeczą jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Kamionka znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem jeżeli Twój dłużnik stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.