• Slide1

Więcej, niż 5 milionów egzekucji w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Łoś nie stanowi wyjątku pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. długów z odzyskaniem swoich należności, a dysponujesz sądowym i prawomocnym nakazem spłaty – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak jak może Ci pomóc komornik. Łoś w obszarze naszej właściwości miejscowej

Przy zlecaniu windykacji podstawową elementem pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Łoś jest miejscowością, która znajduje się w obszarze naszej działalności. Te właściwości i określane są na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Świadomość tych regulacji jest kluczowa w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto wiedzieć, że wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze można wybrać dowolnego komornika?

Każdy, kto wnioskował o rozpoczęcie egzekucji, może samodzielnie wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takim przypadku wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W określonych okolicznościach jednak nie przysługuje prawo wyboru komornika. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Łoś w centrum zainteresowania

Istotną rzeczą pozostaje, w jakich okolicznościach potrzebny jest komornik. Łoś znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.