• Slide1

Odzyskiwanie pieniędzy wierzyciela od dłużnika – to właśnie tym zajmuje się komornik. Łubna to miejscowość zamieszkała przez osoby, które nie wywiązują się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Postępowanie egzekucyjne jest sposobem na odzyskanie niespłaconych należności i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Zobacz, jak działa legalny komornik – Łubna miejscowością pilnych interwencji

Istotną kwestią jest, by w trakcie wnioskowania o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej wiedzieć, jak ważną funkcję odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Teoretycznie komornik prowadzi egzekucję na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy jednak umożliwiają, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy odzyskanie długu, nie musiał być ograniczony terytorialnie. Należy jednak w takim przypadku załączyć do wniosku oświadczenie o dokonaniu wyboru komornika, który będzie działać w imieniu dłużnika.

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie określa jedynego miejsca, na którym komornik może działać, jednak w niektórych przypadkach może ona wpłynąć na decyzję o odmowie podjęcia się sprawy. Przede wszystkim może to nastąpić w przypadku, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takich okolicznościach wybór komornika może się odbyć, ale wyłącznie wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Odmowa podjęcia się sprawy egzekucji poza jego obszarem działalności również w sytuacji, gdy postępowanie okazałaby się zbyt kosztowna. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Aktualny stan prawny jasno precyzuje, że komornik może odmówić rozpoczęcia egzekucji również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Łubna istotną miejscowością

Nie zaleca się zwlekania do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajmie się komornik. Łubna leży na obszarze naszej działalności. Jeżeli posiadasz wyrok sądowy z nakazem zapłaty, a mimo to Twój dłużnik w dalszym ciągu Cię unika – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.