• Slide1

Ponad 5 milionów egzekucji rokrocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Ług nie jest wyjątkiem pod tym względem. Tutaj także mieszkają osoby, mające problemy ze spłatą swoich wierzytelności. Jeżeli masz problem, a jednocześnie dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Zobacz, jak co może zrobić komornik. Ług w obszarze naszej działalności

Wnioskując o rozpoczęcie windykacji zasadniczą kwestią jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Ług to rozwijająca się miejscowość, która znajduje się w obszarze naszej działalności. Teren, dla którego dany komornik jest właściwy, to zagadnienie prawne, które wynika z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Świadomość w tym zakresie jest niezbędna w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

Co do zasady, każdy kto wnioskuje o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z takiego prawa. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których komornik może odmówić podjęcia się sprawy. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone w sprawie egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Ług w centrum zainteresowania

Najważniejszą kwestią jest, w jakich okolicznościach potrzebny jest komornik. Ług leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeżeli Twój dłużnik przebywa tutaj – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.