• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw każdego roku prowadzą osoby które pracują jako komornik. Marysin jest miejscowością, w której mieszkają osoby borykające się z tym problemem. Również tutaj znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problem, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak jak może Ci pomóc komornik. Marysin w centrum naszego zainteresowania

Przy zlecaniu windykacji podstawową aspektem jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Marysin to rozwijająca się miejscowość, leżąca w obszarze naszej działalności. Kwestie właściwości miejscowej są usankcjonowane prawnie , zaś kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

W zasadzie zawsze wierzyciel ma prawo do wskazania, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli wierzyciel sam wybierze komornika, to jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak okoliczności, w których nie można wybrać komornika. Może on odmówić wszczęcia postępowania, gdy ta dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Marysin w centrum zainteresowania

Zasadniczą kwestią pozostaje, kiedy potrzebny jest komornik. Marysin znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem jeżeli osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.