• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw każdego roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Mroków i części jego mieszkańców również problem ten dotyczy. Także tutaj znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Ty również masz problemy ze ściągnięciem należności, a posiadasz prawomocną decyzją sądu, który nakazał spłatę długu – zgłoś się do nas. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak jak może Ci pomóc komornik. Mroków to miasto leżące w obszarze naszej właściwości

Przy zlecaniu windykacji podstawową rzeczą pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Mroków to rozwijająca się miejscowość, leżąca w obszarze naszej działalności. Właściwości miejscowe , zaś kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Świadomość tych regulacji jest kluczowa kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

Poza paroma wyjątkami, to każdy wierzyciel może samodzielnie wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takim przypadku jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie istnieje możliwość wyboru komornika, chociaż może on odmówić wszczęcia postępowania, gdy to dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Mroków w centrum zainteresowania

Fundamentalną rzeczą jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Mroków znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.