• Slide1

Postępowanie egzekucyjne, mające na celu spłatę należności dłużnika wobec wierzyciela – to właśnie takie działania podejmuje komornik. Nadarzyn jest gminą zamieszkałą przez osoby mające problem z regulowaniem bieżących należności. Postępowanie egzekucyjne to rozwiązanie, pozwalające na odzyskanie swoich wierzytelności i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Dowiedz się, jak windykuje dobry komornik – Nadarzyn gminą pilnych interwencji

Warto pamiętać, że wnioskując o wszczęcie postępowania egzekucyjnego fundamentalne znaczenie odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Teoretycznie komornik prowadzi postępowanie na wyznaczonym rewirze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Warto jednak wiedzieć, że wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie działań mających na celu odzyskanie należności, nie musi być ograniczony terytorialnie. W takim przypadku jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie wyznacza jedynego obszaru działalności komornika. Istnieją jednak okoliczności, w których może ona wpłynąć na odmowę podjęcia sprawy. Przede wszystkim może to nastąpić w sytuacje, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku nie istnieje możliwość wyboru komornika spoza rewiru, jednak można wybrać wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Komornik może odmówić rozpoczęcia procedury ściągania zobowiązań poza jego właściwością miejscową również w sytuacji, gdyby egzekucja okazałaby się zbyt kosztowna. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Zgodnie z nowelizacją przepisów, komornik może odmówić podjęcia się sprawy również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Nadarzyn istotną gminą

Warto wiedzieć, że nie należy czekać do ostatniej chwili, zanim sprawą zajmie się komornik. Nadarzyn jest gminą, w której corocznie toczone są postępowania egzekucyjne. Jeżeli Twój dłużnik zwleka ze spłatą i nie podejmuje prób kontaktu – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.