• Slide1

Odzyskiwanie należności od dłużnika – to właśnie tym zajmuje się komornik. Obory są miejscem zamieszkałym przez osoby nie spłacające swoich długów na bieżąco. Postępowanie egzekucyjne to skuteczny sposób na odzyskanie swoich wierzytelności i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Dowiedz się, jak działa skuteczny komornik – Obory miejscem pilnych interwencji

Warto pamiętać, że wnioskując o wszczęcie postępowania egzekucyjnego istotną funkcję pełni tzw. "właściwość miejscowa". Co do zasady komornik odzyskuje należności na wyznaczonym obszarze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. W praktyce jednak wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie egzekucji finansowej, nie musi być ograniczony terytorialnie. W takich okolicznościach musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Chociaż definicja określająca właściwość miejscową – wbrew pozorom – nie określa jedynego miejsca, na którym komornik może działać, to istnieją okoliczności, w których może ona wpłynąć na odmowę podjęcia sprawy. Komornik może odmówić wszczęcia postępowania, gdy to dotyczy egzekucji z nieruchomości

Odmowa podjęcia czynności komorniczych poza jego właściwością miejscową również w sytuacji, gdy postępowanie okazałaby się zbyt kosztowna. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Należy wiedzieć, że aktualny stan prawny stanowi, że, komornik może odmówić rozpoczęcia egzekucji również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Obory istotną miejscowością

Warto wiedzieć, że nie należy czekać do ostatniej chwili, zanim sprawą zajmie się komornik. Obory leżą na obszarze naszej działalności. Jeżeli także masz problem z odzyskaniem należności – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.