• Slide1

Ponad 5 milionów spraw w każdym roku prowadzą osoby pracujące w zawodzie komornika. Piaseczno nie stanowi wyjątku pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Jeśli więc dłużnicy nie chcą płacić, przez co osoba prowadząca np. działalność gospodarczą zaczyna mieć poważne problemy i jednocześnie dysponuje prawomocnym wyrokiem sądowym, w takiej sytuacji można zlecić windykację legalnie działającemu komornikowi.

Komornik przy sądzie rejonowym Piaseczno

Zlecając windykację fundamentalną, jej nieodłącznym aspektem jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Piaseczno to rozwijająca się miejscowość, która znajduje się w obszarze działalności kancelarii Piotra Gładzika. Kwestie terenu, właściwego dla każdego komornika zostały uregulowane w Ustawie o Komornikach Sądowych. Świadomość w tym zakresie jest niezbędna podczas składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze można wybrać dowolnego komornika?

W zasadzie zawsze wierzyciel ma prawo do wskazania, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli taki wybór nastąpi, to wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem.

W określonych okolicznościach jednak, nie przysługuje prawo wyboru komornika. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa odnośnie tej egzekucji. W takim przypadku, sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość. Odpowiedni wybór komornika sądowego w Piasecznie to kancelaria Piotra Gładzika, która ze względu na właściwość miejscową może zajmować się sprawami także egzekucji nieruchomości.

Kiedy potrzebny jest komornik?

Piaseczno jest obszarem szczególnym dla działalności kancelarii Piotra Gładzika w Piasecznie. W imieniu osób poszukujących pomocy związanej z egzekucjami komorniczymi, istnieje możliwość egzekwowania spłaty zobowiązania. Kancelaria może podjąć się także innych spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terenie apelacji warszawskiej.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.