• Slide1

Postępowanie egzekucyjne, mające na celu spłatę należności dłużnika wobec wierzyciela – to właśnie takie czynności podejmuje komornik. Pruszków jest miastem, w którym również mieszkają osoby, które nie spłacają swoich długów na bieżąco. Sprawy związane z windykacją należności to rozwiązanie, pozwalające na odzyskanie swoich wierzytelności i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Zobacz, jak należności ściąga dobry komornik – Pruszków miastem pilnych interwencji

Istotną informacją jest, że wnioskując o wszczęcie postępowania egzekucyjnego kluczowe odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Co do zasady komornik działa na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy jednak umożliwiają, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie czynności komorniczych, nie musiał odbywać się na tylko wyznaczonym terenie. W takiej sytuacji jednak wierzyciel musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Chociaż definicja określająca właściwość miejscową – wbrew pozorom – nie wyznacza jedynego obszaru działalności komornika, to w określonych sytuacjach może ona wpłynąć na odmowę podjęcia sprawy. Komornik może odmówić wszczęcia postępowania, gdy ta dotyczy egzekucji z nieruchomości

Odmowa podjęcia się sprawy egzekucji poza jego właściwością miejscową również w sytuacji, gdy prowadzenie sprawy i egzekucja okazałyby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Warto wiedzieć, że zgodnie z nowelizacją prawa, komornik może odmówić rozpoczęcia czynności również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Pruszków istotnym miastem

Warto wiedzieć, że nie należy czekać do ostatniej chwili, zanim sprawą zajmie się komornik. Pruszków jest miastem, w którym corocznie toczone są postępowania egzekucyjne. Jeżeli Ty też masz problem ze ściągalnością swoich należności, zaś dłużnik unika nawet podjęcia jakiegokolwiek kontaktu z Tobą pomimo sądowego nakazu spłaty – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.