• Slide1

Odzyskiwanie należności od dłużnika – to właśnie takie czynności podejmuje komornik. Raszyn jest miejscowością, zamieszkałą przez osoby nie spłacające swoich długów na bieżąco. Postępowanie egzekucyjne jest sposobem na odzyskanie niespłaconych zobowiązań i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Sprawdź, jak windykuje skuteczny komornik – Raszyn miejscem pilnych interwencji

Istotną kwestią jest, by w trakcie wnioskowania o podjęcie działań mających na celu ściągnięcie wierzytelności wiedzieć, jak fundamentalne znaczenie ma tzw. "właściwość miejscowa". Teoretycznie komornik ściąga wierzytelności na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy jednak umożliwiają, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy ściąganie należności, nie musiał być ograniczony terytorialnie. Jeżeli wierzyciel sam wybierze komornika, to jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Z punktu widzenia prawa, termin "właściwość miejscowa" – wbrew pozorom – nie określa jedynego miejsca, na którym komornik może działać, jednak w określonych sytuacjach może ona wpłynąć na odmówienia podjęcia czynności komorniczych. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości.

Odmowa podjęcia się sprawy egzekucji poza jego właściwością miejscową możliwa również w sytuacji, gdy prowadzenie sprawy i egzekucja okazałyby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Warto wiedzieć, że zgodnie z nowelizacją prawa, komornik może odmówić rozpoczęcia czynności również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Raszyn istotnym miejscem

Warto wiedzieć, że nie należy czekać do ostatniej chwili, zanim sprawą zajmie się komornik. Jeżeli Ty też masz problem ze ściągalnością swoich należności, zaś dłużnik unika nawet podjęcia jakiegokolwiek kontaktu z Tobą pomimo sądowego nakazu spłaty – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.