• Slide1

Postępowanie egzekucyjne, mające na celu spłatę należności dłużnika wobec wierzyciela – to właśnie takie działania podejmuje komornik. Warszawa stolicą Polski, jednak również ją zamieszkują osoby mające problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Postępowanie egzekucyjne to rozwiązanie pozwalające na odzyskanie niespłaconych zobowiązań i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Sprawdź, jak może Ci pomóc legalny komornik – Warszawa stolicą pilnych interwencji

Istotną kwestią jest, by w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego mieć świadomość tego, jak istotną rolę odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Co do zasady komornik prowadzi postępowania na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polskie prawo dopuszcza jednak, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie działań mających na celu odzyskanie należności, nie musi odbywać się na wyznaczonym terenie. Należy jednak w takim przypadku do wniosku załączyć oświadczenie o dokonaniu wyboru komornika, który będzie prowadzić postępowanie.

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie określa jedynego miejsca, na którym komornik może działać, to istnieją okoliczności, w których może ona wpłynąć na odmowę wszczęcia postępowania. Przede wszystkim może to nastąpić w momencie, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takiej sytuacji decyzja o wyborze komornika może nastąpić, jednak wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Odmowa wszczęcia postępowania poza jego rewirem również w sytuacji, gdy prowadzenie sprawy i egzekucja okazałyby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Zgodnie z nowelizacją przepisów, komornik może odmówić wszczęcia postępowania również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Warszawa istotnym miastem

Nie warto czekać do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajął się komornik. Jeżeli także masz problem z odzyskaniem należności – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.