• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw rocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Wola Mrokowska nie stanowi wyjątku pod tym względem. Również w tym mieście znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Masz problem odzyskaniem swoich należności, a posiadasz prawomocną decyzją sądu? Nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Przekonaj się, jak należności ściąga komornik. Wola Mrokowska to miejscowość, w której działamy

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji podstawową elementem pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Wola Mrokowska jest miejscowością, która znajduje się w obszarze naszej działalności. Te właściwości i zdefiniowano je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

W zasadzie każdy wierzyciel ma prawo wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których nie istnieje możliwość wyboru komornika. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Wola Mrokowska w centrum zainteresowania

Zasadniczą kwestią jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Wola Mrokowska leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.