• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów postępowań egzekucyjny rocznie prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Wólka Kosowska jest miejscowością, która nie odstaje pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości, a także przedsiębiorców tu działających. Jeżeli masz problem, a posiadasz prawomocną decyzją sądu, który nakazał spłatę długu – zgłoś się do nas. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Przekonaj się, jak działa komornik. Wólka Kosowska w obszarze właściwości

Przy zlecaniu windykacji zasadniczą kwestią jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Wólka Kosowska jest miejscowością, zlokalizowaną na obszarze naszej działalności. Teren, dla którego dany komornik jest właściwy i zdefiniowano je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna podczas składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze można wybrać dowolnego komornika?

Każdy, kto wnioskował o rozpoczęcie egzekucji, może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak komornik może odmówić podjęcia się sprawy. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Wólka Kosowska w centrum zainteresowania

Fundamentalną kwestią jest, kiedy potrzebny jest komornik. Wólka Kosowska znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem jeśli osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie przebywa tutaj – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.