• Slide1

Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika – to właśnie w takich sprawach niezbędny jest komornik. Wólka Kozodawska jest miejscowością, w której również mieszkają osoby mające problem z regulowaniem bieżących należności. Czynności znajdujące się w kompetencjach komornika są sposobem na odzyskanie własnych pieniędzy i nie należy przy tym zwlekać zbytnio ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Zobacz, co może legalny komornik – Wólka Kozodawska miejscowością pilnych interwencji

Warto pamiętać, że wnioskując o podjęcie działań mających na celu ściągnięcie wierzytelności kluczowe znaczenie ma pojęcie "właściwość miejscowa". Teoretycznie komornik prowadzi egzekucję na wyznaczonym obszarze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Warto jednak wiedzieć, że wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie egzekucji finansowej, nie musi być ograniczonym pod względem przestrzennym. Jeżeli taki wybór nastąpi, to wierzyciel jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Chociaż z punktu widzenia prawa termin "właściwość miejscowa" – wbrew pozorom – nie wyznacza jedynego obszaru działalności komornika, to w określonych sytuacjach może ona wpłynąć na odmowie przeprowadzenia postępowania. Przede wszystkim może to nastąpić w momencie, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takich okolicznościach nie istnieje możliwość wyboru komornika spoza rewiru. Można jednak wybrać wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Komornik może odmówić podjęcia się sprawy egzekucji poza jego rewirem również w sytuacji, gdy postępowanie okazałoby się zbyt kosztowe. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Zgodnie z nowelizacją przepisów, komornik może odmówić rozpoczęcia egzekucji również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Wólka Kozodawska istotną miejscowością

Nie zaleca się zwlekania do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajął się komornik. Wólka Kozodawska to miejscowość znajdująca się w naszym kręgu zainteresowania Jeżeli Twój dłużnik zwleka ze spłatą i nie podejmuje prób kontaktu – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.