• Slide1

Więcej, niż 5 milionów egzekucji w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Zalesie Dolne nie jest uwolnione od tych postępowań. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Ty również, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – zacznij działać. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Zobacz, jak działa komornik. Zalesie Dolne w obszarze właściwości

Przy zlecaniu windykacji kluczową kwestią pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Zalesie Dolne to rozwijająca się miejscowość, usytuowana w obszarze naszej działalności. Te właściwości i określono je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa podczas wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

W zasadzie każdy wierzyciel ma prawo wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli wierzyciel sam wybierze komornika, to jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak komornik może odmówić podjęcia się sprawy. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Zalesie Dolne w centrum zainteresowania

Fundamentalną kwestią jest, kiedy sprawą powinien zająć się już komornik. Zalesie Dolne leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.