• Slide1

Każdy komornik sądowy działa na ustalonym przez przepisy prawa, obszarze rewiru komorniczego. Piotr Gładzik prowadzi egzekucję z nieruchomości, położonych na terenie całej gminy Góry Kalwarii. Komornik przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie wykonuje wszelkie powierzone mu zadania i czynności na określonym obszarze oraz zajmuje się licytacją ruchomości i nieruchomości w należących do niego gminach.

Na stronie internetowej http://www.komornikgladzik.pl/licytacje-gorakalwaria, na bieżąco będą pojawiały się obwieszczenia o planowanych licytacjach, prowadzonych przez Piotra Gładzika na terenie Góry Kalwarii. Poinformują m.in. o terminie, miejscu i warunkach aukcji oraz przedstawią opis rzeczy podlegających sprzedaży, a także sumę oszacowania i wywołania. Komornik sądowy ma obowiązek, minimum dwa tygodnie przed licytacją ruchomości lub nieruchomości ogłosić obwieszczenie na temat planowanych sprzedaży.

Ruchomości i nieruchomości na sprzedaż w gminie Góra Kalwaria

Licytacje komornicze na terenie Góry Kalwarii obejmują zarówno ruchomości Dłużników, jak i nieruchomości. W pierwszej kolejności egzekucji, by licytacja w ogóle mogła dojść do skutku, komornik zajmuje daną nieruchomość. Do Dłużnika niezwłocznie trafia wezwanie do uregulowania długu, na które ma dwa tygodnie od otrzymania zawiadomienia. Komornik przy wszczęciu składa wniosek o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji do działu III KW nieruchomości dłużnika. Na wniosek wierzyciela w trybie art. 942 dokonuje się opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika, a następnie po uprawomocnieniu na wniosek wierzyciela egzekwujacego występuje się do SR o wyznaczenie I terminu licytacji.

Aukcja ruchomości lub nieruchomości to sprzedaż publiczna, dlatego każdy może wziąć w niej udział. Komornicze licytacje na terenie Góry Kalwarii prowadzi Piotr Gładzik, nad którymi nadzór sprawuje Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Wpłata rękojmi

Rękojmia to jeden z głównych warunków przystąpienia do licytacji. Jej uiszczenie wymagane jest w większości licytacji ruchomości i nieruchomości. Wyjątek stanowią ruchomości, których wartość wynosi mniej niż pięć tysięcy złotych. Rękojmia, bez względu na rodzaj licytacji, zawsze równa się jednej dziesiątej sumy oszacowanej sprzedawanego przedmiotu. Warunkiem bycia uczestnikiem aukcji komorniczej jest uiszczenie opłaty najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

W związku z licytacjami ruchomości i nieruchomości, prowadzonych na terenie Góry Kalwarii, rękojmię można uiszczać za pomocą wpłaty na konto bankowo kancelarii komorniczej Piotra Gładzika:

Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831
(tytułem: rękojmia numer sprawy)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.