• Slide1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik działa na obszarze właściwości, obejmującej obszar gminy: Piaseczna, Góry Kalwaria, Lesznowoli, Prażmowa, a także gminy Konstancina-Jeziorny. W związku z tym, obwieszczenia na temat planowanych licytacji w obrębie tej gminy, kancelaria komornicza będzie umieszczała na stronie internetowej http://www.komornikgladzik.pl/licytacje-konstancin-jeziorna minimum dwa tygodnie przed wyznaczeniem konkretnego terminu.

Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji, komornik sądowy ma obowiązek zajęcia danego przedmiotu bądź nieruchomości. Powodem wszczęcia egzekucji jest brak możliwości spłaty zobowiązania przez dłużnika. Na aukcjach komorniczych można wylicytować zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Każda licytacja ma charakter publiczny, dlatego wszyscy mogą wziąć w niej udział. Uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają w ręce wierzyciela, przez co aukcje są bardzo pomocne wykonywaniu orzeczeń sądowych.

Warunki udziału w licytacji komorniczej

W przypadku licytacji ruchomości i nieruchomości, główny warunek przystąpienia do danej aukcji jest taki sam. Należy wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Bez odpowiedniej wpłaty wadium, nie można wziąć udziału w określonej licytacji. Wyjątkiem są aukcje, w których wartość przedmiotu nie przekracza pięciu tysięcy złotych. W tych przypadkach, uiszczenie rękojmi nie jest wymagane. Sumy wywoławcze ruchomości lub nieruchomości, które stanowią próg od których zaczyna się aukcja, mają charakter bardzo okazjonalny.

W pierwszej licytacji ruchomości, cena wywołania wynosi 75% sumy oszacowania, a jeśli druga dojdzie do skutku, to spada do 50% całej wartości przedmiotu. W przypadku pierwszej licytacji nieruchomości, cena wywołania także wynosi 75% sumy oszacowania, lecz w drugim terminie aukcji spada do 2/3 całej wartości. Licytacje komornicze są więc uznawane za okazjonalną sprzedaż publiczną, na których można nabyć mieszkania, działki, samochody, meble czy sprzęt komputerowy.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.