• Slide1

Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika – to właśnie w takich sprawach niezbędny jest komornik. Brześce są miejscowością zamieszkałą przez osoby na których ciążą niespłacone długi. Sprawy związane z windykacją należności to rozwiązanie, pozwalające na odzyskanie własnych pieniędzy i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Przekonaj się, jak może Ci pomóc skuteczny komornik – Brześce miejscem interwencji

Istotną informacją jest, że wnioskując o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej istotną rolę odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Z teoretycznego punktu widzenia komornik prowadzi postępowania na wyznaczonym rewirze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepisy jednak umożliwiają, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie czynności komorniczych, nie musiał odbywać się na ściśle określonym terenie. Jeżeli wierzyciel sam wybierze komornika, to wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Chociaż pojęcie właściwości miejscowej – wbrew pozorom – nie wyznacza jedynego obszaru działalności komornika, to w niektórych przypadkach może ona wpłynąć na odmowie odzyskania należności. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy egzekucji z nieruchomości

Komornik może odmówić wszczęcia postępowania poza jego obszarem działalności również w sytuacji, gdy postępowanie okazałoby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Zgodnie z nowelizacją przepisów, komornik może odmówić rozpoczęcia czynności również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Brześce istotnym miastem

Nie warto czekać do ostatniej chwili z wnioskiem o to, by sprawą zajął się komornik. Brześce są miejscem, w którym corocznie toczone są postępowania egzekucyjne. Jeżeli posiadasz wyrok sądowy z nakazem zapłaty, a mimo to Twój dłużnik w dalszym ciągu Cię unika – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.