• Slide1

Ponad 5 milionów egzekucji rokrocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Mysiadło i części jego mieszkańców również problem ten dotyczy. Również w tym mieście znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Jeżeli również masz problemy z odzyskaniem należności, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie czekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Przekonaj się, jak windykuje komornik. Mysiadło w centrum naszego zainteresowania

Zgłaszając potrzebę wszczęcia postępowania windykacyjnego podstawową kwestią pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Mysiadło to rozwijająca się miejscowość, która leży na obszarze naszej działalności. Właściwości miejscowe i wynikają one z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa podczas składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

Co do zasady, każdy kto wnioskuje o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ma prawo podjąć decyzję, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do niego. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których nie przysługuje prawo wyboru. Komornik może odmówić wszczęcia postępowania, gdy ta dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Mysiadło w centrum zainteresowania

Najważniejszą rzeczą jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Mysiadło znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem jeśli dłużnik przebywa tutaj – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.