• Slide1

Znacznie ponad 5 milionów egzekucji rocznie prowadzą osoby które pracują jako komornik. Józefosław nie jest wyjątkiem pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Jeżeli masz problem, a posiadasz prawomocną decyzją sądu, który nakazał spłatę długu – zgłoś się do nas. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak windykuje komornik. Józefosław w obszarze właściwości

Składając wniosek o windykację podstawową elementem pozostaje właściwość miejscowa osoby pracującej jako komornik. Józefosław jest miejscowością, znajdującą się na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe wynikają z przepisów prawa i wynikają one z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Znajomość tych przepisów jest fundamentalna w momencie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

Co do zasady wierzyciel ma prawo do wskazania, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli taki wybór nastąpi, to wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których nie przysługuje prawo wyboru komornika. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Józefosław w centrum zainteresowania

Zasadniczą rzeczą jest, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Józefosław jest miejscowością szczególną dla nas, zatem jeżeli Twój dłużnik tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.