• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów spraw w każdym roku prowadzą osoby które pracują jako komornik. Czarny Las nie jest wyjątkiem pod tym względem. Tutaj także mieszkają osoby, mające problemy ze spłatą swoich wierzytelności. Ty również, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak co może zrobić komornik. Czarny Las w obszarze właściwości

Przy zlecaniu windykacji kluczową rzeczą jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Czarny Las to rozwijająca się miejscowość, zlokalizowaną na obszarze naszej działalności. Właściwości miejscowe są zagadnienie prawnym, zaś kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Znajomość tych przepisów jest fundamentalna w trakcie składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze można wybrać dowolnego komornika?

Co do zasady wierzyciel ma prawo podjąć decyzję, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których komornik może odmówić podjęcia się sprawy. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Czarny Las w centrum zainteresowania

Fundamentalną rzeczą pozostaje, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Czarny Las jest miejscowością szczególną dla nas, zatem jeśli dłużnik tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.