• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów spraw rocznie prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Dębówka jest miejscowością, która nie odstaje pod tym względem. Tutaj także mieszkają osoby, mające problemy ze spłatą swoich wierzytelności. Ty również, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak należności ściąga komornik. Dębówka w obszarze naszej działalności

Zgłaszając potrzebę wszczęcia postępowania windykacyjnego zasadniczą aspektem jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Dębówka jest miejscowością, znajdującą się na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe wynikają z przepisów prawa, a kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna w trakcie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

W zasadzie każdy, kto wnioskował o wszczęcie egzekucji może samodzielnie wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takim przypadku musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim wyznaczonym ustawowo obszarem. W związku z tym wierzyciel będzie zobowiązany, by wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Warto wiedzieć jednak, że przepisy sprawy wskazują na okoliczności, w których nie ma prawnej możliwości wyboru komornika. Komornik może odmówić wszczęcia postępowania, gdy ta dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Dębówka w centrum zainteresowania

Istotną kwestią jest, kiedy potrzebny jest komornik. Dębówka jest miejscowością szczególną dla nas, zatem jeżeli Twój dłużnik tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.