• Slide1

Odzyskiwanie pieniędzy wierzyciela od dłużnika – to właśnie tym zajmuje się jest komornik. Józefów jest miastem, w którym również mieszkają osoby nie spłacające swoich długów na bieżąco. Postępowanie egzekucyjne to skuteczny sposób na odzyskanie swoich wierzytelności i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Zobacz, jak pracuje legalny komornik – Józefów miastem pilnych interwencji

Istotną kwestią jest, by w trakcie wnioskowania o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej wiedzieć o tym, jak kluczową funkcję odgrywa tzw. "właściwość miejscowa". Z teoretycznego punktu widzenia komornik ściąga wierzytelności na wyznaczonym rewirze, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. W praktyce jednak wybór osoby, której wierzyciel powierzy prowadzenie egzekucji finansowej, nie musi odbywać się na wyznaczonym terenie. W takiej sytuacji jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie ogranicza terenu działalności komornika. W niektórych przypadkach jednak może ona wpłynąć na odmowę podjęcia sprawy. Przede wszystkim może to nastąpić w momencie, gdy toczone postępowanie dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim momencie wybór komornika może się odbyć, ale wyłącznie wśród tych, którzy mają prawo działać na obszarze właściwym dla nieruchomości.

Odmowa rozpoczęcia procedury ściągania pieniędzy poza jego rewirem również w sytuacji, gdy postępowanie okazałoby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Należy wiedzieć, że aktualny stan prawny stanowi, że komornik może odmówić rozpoczęcia czynności również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Józefów istotnym miastem

Warto wiedzieć, że nie należy czekać do ostatniej chwili, zanim sprawą zajmie się komornik. Jeżeli także masz problem z odzyskaniem należności – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.