• Slide1

Ponad 5 milionów postępowań egzekucyjny każdego roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Łazy są miastem, w którym również mieszkają dłużnicy i wierzyciele. Jeżeli masz problem z odzyskaniem swoich należności, a jednocześnie dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Przekonaj się, jak działa komornik. Łazy to miasto leżące w obszarze naszej właściwości

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji kluczową kwestią pozostaje lokalizacja oraz fakt czy znajduje się ona we właściwości miejscowej docelowego komornika. Łazy to miejscowość, znajdująca się na terenie naszej działalności. Właściwości miejscowe wynikają z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna w trakcie składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

W jakich okolicznościach można wybrać dowolnego komornika?

Każdy, kto wnioskował o rozpoczęcie egzekucji, może wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W przypadku dokonania wyboru wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W określonych okolicznościach jednak nie można wybrać komornika. Może on odmówić wszczęcia postępowania, gdy ta dotyczy egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Łazy w centrum zainteresowania

Istotną rzeczą pozostaje, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Łazy leżą w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem jeśli dłużnik stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.