• Slide1

Dużo więcej, niż 5 milionów spraw w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Magdalenka jest miejscowością, w której również mieszkają dłużnicy i wierzyciele. Jeżeli nie możesz odzyskać należności z długów, a dysponujesz sądowym i prawomocnym nakazem spłaty – nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak pracuje komornik. Magdalenka w obszarze naszej działalności

Składając wniosek o windykację podstawową kwestią jest właściwość miejscowa docelowego komornika. Magdalenka to rozwijająca się miejscowość, która leży na obszarze naszej działalności. Teren, dla którego dany komornik jest właściwy i określane są na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wiedza ta jest kluczowa w trakcie składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto wiedzieć, że wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można, a kiedy nie ma prawa do wyboru komornika?

Poza paroma wyjątkami, to każdy wierzyciel może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takim przypadku musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak okoliczności, w których nie ma prawnej możliwości wyboru komornika. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Magdalenka w centrum zainteresowania

Zasadniczą rzeczą jest, w jakich okolicznościach potrzebny jest komornik. Magdalenka leży w obszarze naszej właściwości miejscowej, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.