• Slide1

Więcej, niż 5 milionów spraw w każdym roku prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Nowa Iwiczna oraz część jej mieszkańców również problem ten dotyczy. Twoi dłużnicy tu mieszkają i nie chcą płacić, przez co masz problemy z płynnością, a posiadasz prawomocną decyzją sądu, który nakazał spłatę długu – nie zwlekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak należności ściąga komornik. Nowa Iwiczna to miasto leżące w obszarze naszej właściwości

Przy zlecaniu windykacji fundamentalnym aspektem jest właściwość miejscowa komornika, do którego kierowany jest wniosek. Nowa Iwiczna jest miejscowością, która leży na obszarze naszej działalności. Kwestie właściwości miejscowej są usankcjonowane prawnie i zdefiniowano je w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna w trakcie składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto pamiętać, że wszystkie czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

W jakich okolicznościach można wybrać dowolnego komornika?

W zasadzie zawsze wierzyciel może wybrać, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takiej sytuacji wystarczy, że załączy do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoją właściwością miejscową. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak okoliczności, w których nie można wybrać komornika. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Nowa Iwiczna w centrum zainteresowania

Istotną kwestią pozostaje, kiedy sprawą powinien zająć się już komornik. Nowa Iwiczna jest miejscowością szczególną dla nas, zatem jeśli dłużnik tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.