• Slide1

Znacznie ponad 5 milionów spraw rocznie prowadzą osoby pracujące jako komornik. Podolszyn nie jest wyjątkiem pod tym względem. Problem spłaty długów dotyczy także mieszkańców tej miejscowości. Jeżeli masz problem z odzyskaniem swoich należności, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie czekaj. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Dowiedz się, jak działa komornik. Podolszyn w obszarze naszej działalności

Zlecając windykację zasadniczą aspektem pozostaje lokalizacja oraz fakt czy znajduje się ona we właściwości miejscowej docelowego komornika. Podolszyn to rozwijająca się miejscowość, znajdującą się na terenie naszej działalności. Kwestie właściwości miejscowej są usankcjonowane prawnie i określane są na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wiedza o tych kwestiach jest niezbędna w momencie wnioskowania o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – warto mieć świadomość, że wszystkie czynności wykonywane przez komornika w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

W zasadzie zawsze wierzyciel może zdecydować, który komornik poprowadzi jego sprawę. W takim przypadku musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

Istnieją jednak przypadki, w których komornik nie może zostać wybrany. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Podolszyn w centrum zainteresowania

Fundamentalną kwestią pozostaje, kiedy wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Podolszyn znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem osoba mająca zobowiązania wobec Ciebie tutaj mieszka – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.