• Slide1

Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika – to właśnie takie czynności podejmuje komornik. Stare Babice jest gminą zamieszkałą przez osoby na których ciążą niespłacone długi. Sprawy związane z windykacją należności jest sposobem na odzyskanie niespłaconych zobowiązań i nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dowiedz się, jak to zrobić prawidłowo.

Sprawdź, jak należności ściąga skuteczny komornik – Stare Babice gminą pilnych interwencji

Warto pamiętać, że wnioskując o rozpoczęcie sprawy windykacyjnej fundamentalne znaczenie posiada tzw. "właściwość miejscowa". Co do zasady komornik ma prawo działać na wyznaczonym terenie, który określany jest na mocy przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polskie prawo dopuszcza jednak, by wybór osoby, której wierzyciel powierzy odzyskanie długu, nie musiał być ograniczony terytorialnie. W takich okolicznościach musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru

Prawo wyboru – czym jest ograniczone?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, właściwość miejscowa – wbrew pozorom – nie wyznacza jedynego obszaru działalności komornika, to w niektórych przypadkach może ona wpłynąć na decyzję o odmowie podjęcia się sprawy. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące egzekucji z nieruchomości lub spraw, co do których stosuje się przepisy prawa dotyczące egzekucji z nieruchomości

Komornik może odmówić podjęcia czynności komorniczych poza jego rewirem również w sytuacji, gdy prowadzenie sprawy i egzekucja okazałyby się zbyt kosztowne. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy działa on poza swoją właściwością miejscową, to wierzyciel zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z przejazdem oraz innymi kosztami wynikających z windykacji.

Limit spraw

Należy wiedzieć, że aktualny stan prawny stanowi, że komornik może odmówić podjęcia się sprawy również w momencie, gdy przekroczy on dopuszczalny limit podjętych spraw dotyczących dłużników spoza rewiru. Obecnie wynosi on 2,5 tys. lub 5 tys. spraw, gdy dana kancelaria wykazuje się dużą skutecznością.

Kiedy sprawą powinien zająć się komornik? Stare Babice istotną gminą

Po uzyskaniu sądowego nakazu spłaty, warto od razu wnioskować o to, by sprawą zajął się komornik. Stare Babice leżą na obszarze naszej działalności. Jeżeli Ty też masz problem ze ściągalnością swoich należności, zaś dłużnik unika nawet podjęcia jakiegokolwiek kontaktu z Tobą pomimo sądowego nakazu spłaty – to czas, by skorzystać z usług komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.