• Slide1

Znacznie ponad 5 milionów egzekucji rocznie prowadzą osoby wykonujące zadania właściwe dla zawodu komornik. Wola Gołkowska nie odstaje od innych miast pod tym względem. Również w tym mieście znajdują się dłużnicy, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań regularnie. Twoi dłużnicy nie chcą płacić, przez co masz problemy finansowe, a dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądowym – nie odkładaj tego na później. Zleć windykację legalnie działającemu komornikowi.

Sprawdź, jak jak może Ci pomóc komornik. Wola Gołkowska to nasza właściwość miejscowa

Wnioskując o rozpoczęcie windykacji fundamentalną elementem pozostaje lokalizacja oraz fakt czy znajduje się ona we właściwości miejscowej docelowego komornika. Wola Gołkowska to rozwijająca się miejscowość, która znajduje się w obszarze naszej działalności. Właściwości miejscowe , zaś kwestie te uregulowane zostały w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Znajomość tych przepisów jest fundamentalna w trakcie składania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wszelkie podejmowane czynności w jego ramach muszą odbywać się zgodnie z prawem.

Czy zawsze istnieje prawo wyboru komornika?

W zasadzie każdy, kto wnioskował o wszczęcie egzekucji może wskazać, który komornik poprowadzi jego sprawę. Jeżeli wierzyciel sam wybierze komornika, to musi załączyć do wniosku oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku komornik działa poza swoim rewirem. W związku z tym wierzyciel będzie w obowiązku pokryć wszelkie koszty związane z dojazdami i innymi wydatkami, powstałymi wskutek prowadzonej egzekucji.

W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie przysługuje prawo wyboru komornika. Dzieje się tak w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Kiedy potrzebny jest komornik? Wola Gołkowska w centrum zainteresowania

Istotną kwestią jest, kiedy potrzebny jest komornik. Wola Gołkowska znajduje się w centrum naszego zainteresowania, zatem jeżeli Twój dłużnik stąd pochodzi – możemy w Twoim imieniu egzekwować spłatę zobowiązania. Podejmujemy się również spraw z innych obszarów zlokalizowanych na terytorium Polski. Posiadamy wysoką skuteczność, dzięki czemu współpracując z nami zyskujesz pewność, że odzyskasz swoje należności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Piotr Gładzik
Kancelaria Komornicza nr V w Piasecznie

ul. Kościuszki 27
05-500 Piaseczno 

tel.: +48 (22) 699-08-81
fax.: +48 (22) 726-73-28 

e-mail: piaseczno.gladzik@komornikid.pl 

ID kancelarii w systemie EPU: 2597 

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 15:00 - 18:00
czwartek: 9:00 - 12:00 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.
(poprzednia nazwa Bank Zachodni WBK S.A.)
22 1090 2037 0000 0001 3600 3831

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy
podać sygnaturę akt komorniczych
(GKM/ KM / KMS / KMP)
oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.